Jongeren en bestuurders ervaren drempels in het leggen van onderling contact. Ze denken beiden dat een informele, open benadering het beste werkt. Voor bestuurders geldt dat ze zichtbaar en vindbaar moeten zijn voor jongeren. Een combinatie van online en offline contact werkt hierin het best. En misschien wel de meest eenvoudige eyeopener: noem het geen politiek!

Hoe willen en kunnen jongeren en bestuurders (gemeenteraadsleden, burgemeesters en wethouders) met elkaar in contact komen èn blijven? Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vroeg I&O Research deze vraag te beantwoorden via kwalitatief onderzoek. Dit kwalitatieve onderzoek is een verdieping op het kwantitatieve onderzoek dat I&O Research eind 2020, begin 2021 uitvoerde (eveneens in opdracht van BZK), genaamd ‘Wat verwachten jongeren van de democratie? En begrijpen jongeren en bestuurders elkaar?’ 

Lees verder
Ga naar boven