In opdracht van de directie Emancipatie van het ministerie van OCW heeft SEOR onderzoek gedaan naar de belemmeringen voor transgender personen op de arbeidsmarkt, eventuele knelpunten in bestaande verlofregelingen en mogelijkheden om de arbeidsmarktpositie van deze groep te verbeteren. 

Lees verder
Ga naar boven