Een overzichtsstudie, in opdracht van NRO.

Van alle instromers in het hoger onderwijs in coronajaar 2019-2020 is een kwart in of direct na
het eerste studiejaar gestopt. Dat is weliswaar een forse daling ten opzichte van voorgaande
jaren (waarschijnlijk door een gebrek aan alternatieven zoals reizen), maar niettemin nog steeds
een onwenselijk hoge uitval.

Deze overzichtsstudie naar de oorzaken en achtergronden van studieuitval in het eerste jaar en
interventies om deze studieuitval tegen te gaan, is gebaseerd op literatuurstudie, analyse van de
geïnventariseerde interventies en twee expertmeetings met landelijke deskundigen. 

Lees verder
Ga naar boven