Verslag van gesprekken met onderwijsinspecteurs

Medio maart 2020 sloten de onderwijsinstellingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In alle onderwijssectoren werden online toepassingen ingericht voor onderwijs op afstand. Het onderzoek belicht verschillende aspecten namelijk de kwaliteit van het onderwijs, goede initiatieven of acties van besturen, scholen en instellingen, voorbereiding van besturen en scholen/instellingen op de onzekere periode, en de kansen en risico’s in alle onderwijssectoren.

Lees verder
Ga naar boven