Eerder, in 2012, is in het arbeidsmarktonderzoek van Wij Techniek aandacht besteed aan de buitenlandse werknemers in de technische installatiebranche (TI). Daarbij is in kaart gebracht hoeveel buitenlanders er op dat moment in de TI werkzaam waren. Ook is toen gekeken hoe de werving en plaatsing van buitenlandse werknemers tot stand komt.
In het afgelopen jaar is in het arbeidsmarktonderzoek opnieuw een analyse gemaakt van de buitenlandse
werknemers in de TI, nu om antwoorden te vinden op de volgende 2 vragen:
1. Wat is de (trend)ontwikkeling van het aantal buitenlandse personeelsleden in de technische installatiebranche, en in het bijzonder voor personeel afkomstig uit Midden-en Oost-Europa?
2. Hoe is het gesteld met de kwalificaties, vaktechnische vaardigheden en soft skills van buitenlands personeel in de technische installatiebranche?

Lees verder
Ga naar boven