Met het hier beschreven onderzoek wil Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf (OTIB) in kaart brengen hoe het keuzeproces van vmbo-leerlingen, uitmondend in een al dan niet technische vervolgkeuze, tot stand komt en welke factoren hierop van invloed zijn. Daarbij heeft OTIB speciale aandacht gevraagd voor de invloed van peers c.q. voor de vraag in hoeverre de vrienden van vmbo-leerlingen
bepalend zijn voor het al dan niet kiezen voor techniek.

Lees verder
Ga naar boven