Onderwijs en onderzoek optimaal met elkaar verbinden, dat is het doel van het Programma Versterking Kennisinfrastructuur van de PO-raad in samenwerking met de Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De aanleiding voor het programma is de beperkte verbondenheid tussen primair onderwijs en onderzoek in Nederland. Deze moet versterkt worden.

Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde het programma en publiceert de bevindingen in het rapport: De ontmoeting tussen onderwijs & onderzoek.

Lees verder
Ga naar boven