De sociale basis is een begrip dat volop in de belangstelling staat en waar hoge verwachtingen van zijn. Samen met (in willekeurige volgorde) Sociaal Werk Nederland, MantelzorgNL, de VNG, Movisie, de NOV, en het ministerie van VWS (directie MO) schreef het Verwey-Jonker Instituut een gedragen position paper over de betekenis en waarde van de sociale basis, met een bijbehorende kernboodschap.

Deze position paper kwam tot stand tijdens een aantal bijeenkomsten met bovengenoemde maatschappelijke organisaties over de sociale basis. Het Verwey-Jonker Instituut vervulde hierbij de rol van onafhankelijke procesbegeleider, in opdracht van de Directie Maatschappelijke Ondersteuning van het ministerie van VWS.

Lees verder
Ga naar boven