Wat betekent de coronacrisis voor het bod van woningcorporaties aan gemeenten en de prestaties die zij leveren?

Over enkele maanden dienen corporaties weer een bod voor te leggen aan hun gemeenten om na de zomer met gemeenten en huurders tot (bijstelling van de) prestatieafspraken te komen. Intussen worden we geconfronteerd met een crisis waarvan niemand weet hoe ingrijpend die zal zijn. Wat betekent die crisis voor het bod en de te leveren prestaties? Moeten corporaties hun beleid herzien?

 

Artikel van Peter van Os, directeur RIGO

Lees verder
Ga naar boven