Essay op basis van de collegereeks van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein

Wat zijn de vragen van overmorgen die voor het sociaal domein van belang zijn? En wat betekenen die vragen voor bestuurlijk en ambtelijk leiderschap? In de collegereeks van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) hebben directeuren samen met wetenschappers en praktijkdeskundigen geprobeerd die vragen te beantwoorden. Het Verwey-Jonker Instituut beschrijft in een essay de rode draden van de collegereeks.

Lees verder
Ga naar boven