In opdracht van het ministerie van OCW is onderzoek uitgevoerd door KBA Nijmegen, Oberon en Kohnstamm Instituut naar mogelijkheden voor digitaal afstandsonderwijs in het primair onderwijs. Aanleiding tot de onderzoeksopdracht was het verzoek van de Tweede Kamer om een afwegingskader voor online en fysiek onderwijs voor verschillende onderwijssectoren, waaronder het primair onderwijs, en de toezegging door de Minister voor primair en voortgezet onderwijs, op 1 december 2021.

Op dit moment zijn (online) alternatieven in het primair onderwijs niet toegestaan, omdat de regelgeving hiervoor nog ontwikkeld moet worden. Voor bekostigd primair onderwijs staat in de Wet op het Primair Onderwijs (Wpo) beschreven aan welke urennorm scholen moeten voldoen, voor niet-bekostigd onderwijs heeft een rechterlijke uitspraak hier ook invulling aangegeven.

Bij de conclusies werden vier thema’s onderscheiden: ervaringen met digitaal afstandsonderwijs, huidige toepassingen, mogelijke en wenselijke toepassingen en randvoorwaarden.

Lees verder
Ga naar boven