Circa één op de tien woningzoekenden ervaart discriminatie op de Zuid-Hollandse woningmarkt. Wat kan hieraan worden gedaan?

De Provincie Zuid-Holland streeft naar ‘een open en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen’. Daarvoor is cruciaal dat mensen niet gediscrimineerd worden op grond van persoonlijke kenmerken die niet relevant zijn. In opdracht van de Provincie onderzocht RIGO in welke mate er sprake is van discriminatie op de woningmarkt en welke bevolkingsgroepen erdoor worden getroffen. Daarbij keek RIGO naar zowel de particuliere en sociale huur als naar de koopsector.

Lees verder
Ga naar boven