In dit project onderzochten leraren en onderzoekscoördinatoren/opleiders van vijf basisschoolbesturen en onderzoekers van drie kennisinstellingen hoe leraren diversiteit in de klas kunnen benutten voor het creëren van een inclusieve leeromgeving.

Leerkrachten hebben in toenemende mate te maken met divers samengestelde klassen. Diversiteit in de klas creëert nieuwe leermogelijkheden en kan een bron van inspiratie zijn, maar veel leerkrachten ervaren vooral handelingsverlegenheid. Zij vinden het lastig tegemoet te komen aan de behoeften van alle leerlingen, en zien dat diversiteit ook onbegrip en uitsluiting met zich mee kan brengen.

Lees verder
Ga naar boven