Sinds 2014 voeren SEO, het Kohnstamm Instituut en ecbo in opdracht van het ministerie van OCW een monitoronderzoek uit naar de implementatie en effecten van doorlopende routes van vmbo naar mbo: vakmanschaproutes, technologieroutes en beroepsroutes. In deze rapportage worden de resultaten gepresenteerd van drie kwantitatieve deelonderzoeken: monitoronderzoek, effectevaluatie en procesmeting. 

Lees verder
Ga naar boven