Gemeenten en hulpverleners zetten zich in om huiselijk geweld te voorkomen en zo vroeg mogelijk te stoppen. Partnergeweld is een van de vormen van huiselijk geweld: psychisch, fysiek en/of seksueel geweld tussen (ex-)partners, al dan niet samenwonend.

Het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut volgt in 13 Veilig Thuis-regio’s anderhalf jaar lang gezinnen met kinderen waar partnergeweld of kindermishandeling speelt. Dit gebeurt vanaf het moment van melding bij Veilig Thuis.


De aanpak van huiselijk geweld kan niet zonder een goed inzicht van hoe geweld tussen (ex-)partners werkt, daarbij rekening houdend met de verschillen in ervaringen tussen vrouwen en mannen met dit geweld. Dit dossier helpt daarbij.

Lees verder
Ga naar boven