In 2013 waren er signalen uit het veld over een 'dreigende marginalisering' van het onderwijs in de Duitse taal en cultuur in het mbo. Het door KBA Nijmegen in opdracht van de Lerende Euregio uitgevoerde onderzoek bevestigde destijds de toen aanwezige signalen.

Na de destijds opgevangen signalen is de Stichting ‘Duits in de Beroepscontext’ opgericht en zijn keuzedelen Duits ontwikkeld. In 2020-2021 worden opnieuw signalen opgevangen dat de positie van Duits als tweede moderne vreemde taal in het mbo verder onder druk staat.
 
In dit kader heeft KBA Nijmegen in opdracht van de Stichting ‘Duits in de Beroepscontext’ een vervolgonderzoek naar de ontwikkeling van de aanwezigheid van Duits als (tweede) moderne vreemde taal in kwalificatiedossiers uitgevoerd.

Lees verder
Ga naar boven