Om bij te dragen aan de verduurzaming van de mobiliteitssector in Flevoland zal er een actieplan worden opgesteld voor duurzaam personenvervoer in Flevoland. Ter ondersteuning van het ontwikkelen van het actieplan heeft Panteia voor de provincie de CO2 effecten van mogelijke maatregelen in kaart gebracht en afgezet tegen de huidige CO2 uitstoot voor personenvervoer, die van 1990, en die van de toekomst bij ongewijzigd beleid.

Lees verder
Ga naar boven