Onderwijssegregatie is de laatste jaren weer op de landelijke politieke agenda komen te staan. Het meest recent is dit gebeurd in de beleidsagenda tegen segregatie in het funderend onderwijs die de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media in december 2020 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd (OCW, 2020), waarin o.a. een monitoronderzoek naar onderwijssegregatie wordt voorgesteld.
Het consortium KBA Nijmegen, Kohnstamm Instituut, Oberon en SEOR doet in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek naar onderwijssegregatie.

Het onderzoek moet meer inzicht geven in wat effectieve, dat wil zeggen wetenschappelijk onderbouwde, beleidsmaatregelen en interventies zijn om segregatie in het Nederlandse onderwijs tegen te gaan. In de eerste fase van het onderzoek (2022-2023) hebben we ons gericht op de volgende doelstellingen:

  1. Een actuele weergave bieden van onderwijssegregatie in Nederland en een monitor ontwikkelen die na de looptijd van het onderzoek kan worden voortgezet;
  2. Het in beeld brengen van de beleidsmaatregelen die segregatie in het Nederlandse onderwijs kunnen tegengaan.
Lees verder
Ga naar boven