RIGO raamde de woningbehoefte op regionaal, lokaal en kernniveau.

Voor onderbouwde investeringsbeslissingen op de woningmarkt is consistente informatie een noodzakelijke voorwaarde. Wat beslist wordt op lokaal niveau heeft immers weerslag op gemeentelijk en regionaal niveau. En vice versa. 

Recent leverde RIGO aan de gemeente West Betuwe voor zesentwintig kernen een huishoudensprognose met daaraan gekoppeld een woningbehoefte, die naadloos past binnen de gemeentelijke en regionale prognose en woningbehoefte. Een matroesjka-aanpak dus. 

Lees verder
Ga naar boven