Verkenning van behoeften en mogelijkheden.

Voor scholen in het speciaal (basis)onderwijs blijkt het zinvol om jaarlijks informatie te ontvangen over onderwijskenmerken van hun leerlingenpopulatie. Bijvoorbeeld over de onderwijsherkomst (doorverwezen vanuit regulier of speciaal onderwijs), verblijfsduur op de school en de leeftijd van in- en uitstroom in vergelijking tot de andere scholen binnen hun sector. Daarnaast kan het jaarlijks ontvangen van informatie over oud-leerlingen voor hen van waarde zijn. 

Voorgaande blijkt uit een verkenning, uitgevoerd ten behoeve van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO).

Lees verder
Ga naar boven