Eindrapportage Monitor 10-14 onderwijs

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor 10-14 onderwijs en een soepele overgang tussen po en vo. Oberon heeft in opdracht van OCW tussen 2017 en 2020 twaalf 10-14 scholen gevolgd.

Sinds begin juni is het eindrapport openbaar. In het rapport leest u meer over de doelen van 10-14 onderwijs, de diversiteit tussen de scholen, succesfactoren, aandachtspunten en opbrengsten van 10-14 onderwijs volgens scholen, leerlingen en ouders.

Lees verder
Ga naar boven