Effecten van Engelstalig hoger onderwijs op leeromgeving, leerprocessen en leeropbrengsten.

In dit onderzoek inventariseren de onderzoekers effecten van Engels als voertaal op het onderwijsleerproces en de leeropbrengsten in het hoger onderwijs. De aanleiding van dit onderzoek is het debat over Engelstalig onderwijs: heeft Engelstalig onderwijs meerwaarde voor, of doet het afbreuk aan de vakinhoudelijke kennisverwerking? De minsister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap neemt het standpunt in dat Engelstaligheid geen afbreuk mag doen aan de onderwijskwaliteit. Volgens de WHW zal meerwaarde van Engelstaligheid per opleiding aantoonbaar moeten zijn.

Lees verder
Ga naar boven