Oberon voerde samen met Universiteit Utrecht een vierjarig effectonderzoek uit naar het programma van Stichting leerKRACHT, in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Zij deelden al tussentijdse resultaten in de vorm van een infographic en rapportages. Zie hier nu de eindrapportage en infographic. Zij onderzochten twee cohorten LeerKRACHT-scholen, namelijk de effecten van het leerKRACHT-programma op cultuurverandering, handelen van de leraar en (non-)cognitieve leerling-resultaten.

Lees verder
Ga naar boven