Het flankerend onderzoek naar de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) heeft plaatsgevonden tussen schooljaar 2014/2015 en 2021/2022. Dit longitudinale onderzoek heeft leerlingen in de pilot tpo gevolgd gedurende hun gehele loopbaan in het primair onderwijs. Er is onderzocht hoe het tweetalig primair onderwijs (tpo) wordt vormgegeven en wat de effecten van tpo op de Engelse en Nederlandse taalvaardigheid zijn. De resultaten van leerlingen van tpo-scholen worden vergeleken met de resultaten van leerlingen van scholen die vroeg vreemdetalenonderwijs Engels aanbieden (vvto-scholen) en scholen die Engels vanaf groep 7 aanbieden (eibo-scholen).

Lees verder
Ga naar boven