Het nieuwe inburgeringsstelsel gaat in op 1 juli 2021. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder meer door het uitvoeren van een pilotprogramma. Dat heeft betrekking op zes thema’s die nieuw zijn (zoals de leerroutes) dan wel waarmee minder praktijkervaring voorhanden is. Het doel is om de lessen en ervaringen uit de pilots mee te nemen in de ontwikkeling van het nieuwe, lerende inburgeringsstelsel.

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt de zes door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gefinancierde pilots binnen het thema ontzorgen. Deze tussenrapportage beschrijft hoe de ontzorgen pilots er na een half jaar voor staan. 

Lees verder
Ga naar boven