In 2013 werd de Wet Normering Topinkomens (WNT) ingevoerd. Met deze wet is de bezoldiging van bestuurders in (semi-)publieke sectoren)gemaximeerd. Voor de sector zorg en jeugdhulp en de sector zorgverzekeraars zijn ministeriƫle regelingen ingesteld, waarin een aantal criteria (beide sectoren: kennisintensiteit, aantal taken en aantal relevante financieringsbronnen, sector zorg en jeugdhulp: omzet, sector zorgverzekeraars: aantal verzekerden) gebruikt worden om instellingen in te delen in verschillende klassen met verschillende maximale bezoldigingen.

Dit onderzoek richt zich op het valideren van de huidige criteria in de regelingen voor de zorgsector en zorgverzekeraars. Daarin kijkt SEOR met name of de huidige factoren een geschikte benadering zijn van de zwaarte van de functie van een bestuurder en of er andere objectieve factoren aan te geven zijn die een betere benadering van deze zwaarte geven.

Lees verder
Ga naar boven