Binnen de Human Capital Agenda (HCA) 2019-2023 van Regio Zwolle lopen een inwonersregeling Groei Vooruit en een individuele werkgeversregeling Upgrade Jezelf waarmee werkzoekenden, werkenden en werkgevers financiering kunnen ontvangen voor her-, bij- of omscholing.

Op verzoek van de Rekenkamercommissie van de gemeente Zwolle heeft SEOR gekeken naar de vormgeving, doelmatigheid en doeltreffendheid van deze scholingsregelingen, en naar hoe deze zich verhouden tot vergelijkbare regelingen. Specifiek voor deelnemers uit de gemeente Zwolle.

Lees verder
Ga naar boven