De viering van vrijheid, democratie en rechtsstaat

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei ontvangt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) jaarlijks een subsidie. Deze subsidie is gericht op de inhoudelijke activiteiten tijdens de 14 jaarlijkse Bevrijdingsfestivals. In opdracht van het ministerie van BZK heeft het Kohnstamm Instituut de doeltreffendheid en doelmatigheid onderzocht van de besteding van de subsidiegelden in de periode 2017-2020. Er hebben gemiddeld 23 activiteiten per jaar plaatsgevonden tijdens of rondom de 14 Bevrijdingsfestivals.

Lees verder
Ga naar boven