Samen volgen van een masteropleiding

Naast de bekende Lerarenbeurs liep in de periode 2017-2021 de Regeling Teambeurs Primair Onderwijs (PO). De Teambeurs PO bestond uit een subsidie voor het gezamenlijk volgen van eenzelfde masteropleiding door een lerarenteam die werkzaam zijn bij eenzelfde schoolbestuur. In opdracht van het ministerie van OCW is een meerjarig evaluatieonderzoek uitgevoerd door een onderzoeksconsortium van Kohnstamm Instituut, SEO Economisch Onderzoek en het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam.

Lees verder
Ga naar boven