Uitbreiding van leertijd is een middel dat wordt ingezet om ontwikkelingskansen van kinderen uit achterstandssituaties in het basisonderwijs te vergroten. In Rotterdam is in dit kader het programma  Doen-denken ontwikkeld door Rotterdam Vakmanstad. Het programma richt zich op het verbreden van het wereldbeeld van kinderen uit een achterstandssituatie. Er worden activiteiten aangeboden waar deze kinderen, in vergelijking met kinderen uit meer kansrijke gezinnen, meestal minder of niet mee in aanraking komen. Dit is uitgewerkt in vijf leerlijnen: filosofie, koken, techniek, judo/aikido en tuinlessen. De lessen worden grotendeels binnen het reguliere programma uitgevoerd door vakdocenten, voor de groepen 1 tot en met 8. In opdracht van Stichting De Verre Bergen in Rotterdam werden de effecten van het programma onderzocht op twee basisscholen die met het programma werkten en twee basisscholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie, die niet met het programma werkten.

Lees verder
Ga naar boven