Voor de gemeente Almere en de woningcorporaties De Alliantie, GoedeStede en Ymere evalueerde RIGO het experiment 'Van Groot naar Beter'.

In 2016 heeft de gemeente Almere, in samenwerking met de corporaties die in Almere actief zijn, besloten werk te maken van doorstroming van oudere huurders uit grote (eengezins)woningen. Dit heeft vorm gekregen in een twee jaar durende experimenteerregeling, getiteld ‘Van Groot naar Beter’ (VGNB). In het experiment wordt kleine huishoudens/ouderen de mogelijkheid geboden naar een meer passende woning te verhuizen, waarbij een eengezinswoning in Almere vrijkomt. Zij krijgen hierbij voorrang bij de rangordebepaling voor de toewijzing van een sociale huurwoning wanneer zij vanuit een eengezinswoning de stap maken naar een kleinere woning/ appartement.

Naast VGNB hebben woningcorporaties de Alliantie en Ymere, in samenwerking met de gemeente, een wooncoach in het leven geroepen. De wooncoach wordt ingezet voor de begeleiding en het informeren van oudere huurders met een (mogelijke) verhuiswens en is hoofdzakelijk actief in Almere Haven.

In de evaluatie maakte RIGO de balans op van twee jaar experimenteren.

Lees verder
Ga naar boven