In opdracht van de gemeente Den Haag voerde DSP-groep een onderzoek uit naar de effectiviteit van de vergunningplicht in delen van de Weimarstraat en Beeklaan in Den Haag.

Drie jaar geleden is door de gemeente Den Haag een gebiedsgerichte aanpak geïmplementeerd met als doel de leefbaarheid, veiligheid en het ondernemersklimaat te verbeteren. Onderdeel van deze aanpak is een vergunningplicht voor ondernemers. Kortgezegd houdt dit in dat er een vergunning moet worden aangevraagd voor bedrijfsmatige activiteiten in voor publiek toegankelijke gebouwen, zoals winkels of diensten. De bedoeling hiervan is dat het een extra barrière opwerpt voor malafide ondernemers om zich hier te vestigen. En dat gevestigde ondernemers die niet aan de vergunningplicht kunnen voldoen, vertrekken. Op deze manier kunnen alleen ondernemingen met een vergunning zich vestigen.

Het idee is dat dit een positief effect heeft op de leefbaarheid, veiligheid en het ondernemersklimaat. DSP-groep is door de gemeente gevraagd deze vergunningplicht te evalueren. 

Lees verder
Ga naar boven