Voor het ministerie van OCW heeft Oberon in het najaar van 2020 een evaluatie van de Wet SLOA over de periode 2014 tot en met 2020 uitgevoerd.

De wet SLOA ziet toe op de wettelijke taken op het terrein van leerplanontwikkeling en de centrale toetsing daarvan, zoals die worden uitgevoerd door Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en Stichting Cito. De evaluatie bestond uit een documentanalyse en interviews en is in het najaar van 2020 uitgevoerd aan de hand van onderzoeksvragen binnen drie gebieden sturing, doeltreffendheid en doelmatigheid. Het rapport eindigt met een aantal specifieke aandachtspunten voor het wettelijk kader.

Lees verder
Ga naar boven