Rotterdam Zuid heeft op sociaaleconomisch gebied een achterstand op de rest van Rotterdam, de andere grote steden en Nederland als geheel. Dit uit zich onder andere in het feit dat in Zuid de werkloosheid aanzienlijk hoger en de arbeidsparticipatie lager is dan elders. Maar er zijn nog tal van andere problemen, zoals een onderwijsachterstand, een slechtere woonkwaliteit en criminaliteit.

Building the Right Investments for Delivering a Growing Economy, afgekort BRIDGE, is een driejarig programma (najaar 2016 - najaar 2019) dat financieel wordt ondersteund door het Europese fonds Urban Innovative Actions (UIA). Doel van het programma is om kinderen in Rotterdam Zuid te helpen om een sterkere positie te verwerven op de arbeidsmarkt. BRIDGE bestaat uit ruim twintig onderwijsinterventies in het po, vmbo en mbo. De interventies hebben vooral tot doel om de keuze voor techniek, haven en zorg te bevorderen.

In deze Engelstalige working paper evalueert SEOR het programma.

Lees verder
Ga naar boven