In het voorjaar van 2023 heeft De Beleidsonderzoekers tweemaal een ex-ante onderzoek uitgevoerd voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze onderzoeken gaven het ministerie inzicht in de gedachten en ideeën van burgers op voorgenomen arbeidsmarktbeleid.

Het ene onderzoek ging over de plannen voor de modernisering van het concurrentiebeding. Tijdens focusgroepen zijn werkgevers en werknemers gevraagd naar hun algemene ideeën over het concurrentiebeding. Daarna ging het gesprek over de beleidsopties die SZW voor ogen heeft om het concurrentiebeding te moderniseren. De motieven van werkgevers om het concurrentiebeding te gebruiken kwamen ook aan bod tijdens de gesprekken.

Het andere onderzoek ging over flexibele arbeid. Doel van het onderzoek was te toetsen hoe werknemers en werkgevers reageren op de concrete maatregelen waar het ministerie momenteel over nadenkt.

In beide onderzoeken was de belangrijkste onderzoeksmethode het uitvoeren van focusgroepen met 5 à 6 deelnemers. 

Lees verder
Ga naar boven