In het primair onderwijs komen geen flexibele onderwijstijden. Dat blijkt uit de brief die minister Slob de Tweede Kamer begin deze maand stuurde. Veel ouders en leerlingen zullen dat jammer vinden, dus hoe is de minister tot dit besluit gekomen?

In hun tussentijdse evaluaties constateerde Regioplan dat de invoering van flexibele onderwijstijden veel vraagt van docenten, de schoolleiding en het bestuur. De Inspectie van het Onderwijs pleit in haar eindrapport voor terughoudendheid bij de invoering van flexibele onderwijstijden. Scholen zouden alleen bij uitzondering, onder vooraf gestelde voorwaarden en met een goed uitgewerkt plan over mogen gaan tot invoering van de (in eerste instantie beperkte) flexibele onderwijstijd.

Lees verder
Ga naar boven