Onderzoek I&O Research in samenwerking met Bureau Ateno en Pro Facto in opdracht van het WODC.

In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit zijn woningcorporaties, verhuurbemiddelaars/-beheerders en overige eigenaar-verhuurders veelal bereid om informatie over crimineel pandgebruik met elkaar en opsporingsdiensten te delen. Er bestaan wel twijfels over de meerwaarde van een eventueel registratiesysteem over ‘foute huurders’.

Lees verder
Ga naar boven