Kwalitatief en kwantitatief onderzoek in het mbo

Schoolverzuim is een risicofactor voor uitval. Verzuim kan geoorloofd of ongeoorloofd zijn. Geoorloofd verzuim is verzuim met een geldige reden (zoals ziekte, toegekend verlof bijvoorbeeld bij religieuze feestdagen, huwelijk, begrafenis). Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden.

Ingrado, de vereniging voor leerplicht en RMC, wil meer zicht krijgen op de relatie tussen verzuim en voortijdig schooluitval in het mbo. Tot nog toe ging de aandacht daarbij uitsluitend uit naar de registratie en aanpak van ongeoorloofd verzuim. Er was geen aandacht voor geoorloofd verzuim. Omdat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ook geoorloofd verzuim een relatie heeft met voortijdige schooluitval wil Ingrado het verzuim (registratie, oorzaken, beleid) in het mbo beter in beeld krijgen. Ingrado heeft daarom, in opdracht van OCW, onderzoek laten uitvoeren naar geoorloofd verzuim in het mbo. KBA Nijmegen heeft het onderzoek uitgevoerd.

Lees verder
Ga naar boven