Verkennende studie naar rol van gezondheid van vergunninghouders bij gemeentelijke dienstverlening richting werk en participatie

Gezondheid speelt een belangrijke rol bij de arbeidsmarktpositie van vluchtelingen. Gezondheid is nodig om te participeren, maar andersom kan werkloosheid ook negatieve gevolgen voor de gezondheid hebben. Voor gemeenten is het vaak moeilijk om een inschatting te maken van de gezondheid van vluchtelingen en wat dit betekent voor het traject richting werk en participatie. Tegelijkertijd is het voor een goede dienstverlening essentieel dat begeleiders in staat zijn problematiek te signaleren, tijdig bespreekbaar maken en indien nodig door te verwijzen naar specialistische zorg. Hoe pakken gemeenten dit aan, en welke lessen zijn daaruit te trekken? Dit onderzochten het Verwey-Jonker Instituut, Regioplan, Movisie en Pharos in drie gemeenten (Amersfoort, Amsterdam en Katwijk).

Lees verder
Ga naar boven