Evaluatie pilot Halt 18+

Een groot deel van de lichte delicten wordt gepleegd door jongvolwassenen, en een pedagogisch georiƫnteerde afdoening wordt gemist op ZSM, een routeringsoverleg waar het Openbaar Ministerie besluit over de wijze van afdoening in samenwerking met politie, Slachtofferhulp Nederland (SHN), Reclassering (3RO), Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en Halt. Tegen deze achtergrond is de pilot Halt 18+ op ZSM Rotterdam-Rijnmond in november 2019 van start gegaan.


Het Verwey-Jonker Instituut heeft onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in de uitvoering en mogelijkheden tot doorontwikkeling van de pilot Halt 18+.

Lees verder
Ga naar boven