Handleiding mediation in strafrecht bij partnergeweld

Het toepassen van mediation in het strafrecht in geval van geweld in intieme relaties is niet vanzelfsprekend. De dynamiek van partnergeweld creëert specifieke uitdagingen voor de praktijk van mediation, met name met betrekking tot veiligheid van het slachtoffer en vrijwillige deelname. De hamvraag is in welke zin er anders opgetreden moet worden door mediators als sprake is van geweld in de intieme relatie in vergelijking met conflicten buiten de intimiteit van een relatie.

In 2016 is een Europese handleiding uitgekomen. Deze Europese handleiding is een algemene handleiding met basisvoorwaarden om een mediation in het strafrecht in geval van partnergeweld goed te laten verlopen. Deze Europese handleiding houdt geen rekening met de Nederlandse situatie. Daarom heeft het Verwey-Jonker Instituut een inleiding gemaakt op grond van een aanvullend onderzoek in Nederland. In deel A gaan ze in op de Nederlandse situatie en deel B betreft de Europese handleiding die in het Nederlands is vertaald.

Lees verder
Ga naar boven