Om schoolteams goed te informeren en te ondersteunen bij het maken van gefundeerde keuzes ontwikkelde Sardes, in opdracht van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) de handreiking 'De rol van cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs'. Zodat cultuureducatie een stevige plek krijgt in de programma’s, die de ontwikkeling van leerlingen tijdens en na corona bevorderen. 

De handreiking voor scholen en culturele aanbieders kent drie hoofdlijnen:

  1. Inhoudelijke keuzes: welke interventies biedt de menukaart en welke daarvan passen het best bij cultuureducatie?
  2. Organisatorische keuzes en samenwerking: voor wie en met wie voert een school de interventies in?
  3. Succesvoorwaarden: onder welke voorwaarden moet het ingevoerd worden wil het effectief zijn?

Bij elke hoofdlijn ligt de focus op de rol van cultuureducatie. In het laatste deel staan tips en verwijzingen naar bronnen en inspiratiebronnen. 

Lees verder
Ga naar boven