De bevindingen van het onderzoek "Informele hulp bij dementie thuis: wat buren, bezoekers, mantelzorgers en vrijwilligers doen. Onderzoek naar de stand van zaken, de kansen en de knelpunten", zijn samengevat in de handreiking met tips voor organisaties die met vrijwilligers, buurt- en straatgenoten en andere informele helpers werken aan het welzijn en de kwaliteit van leven in huishoudens met dementie.

Lees verder
Ga naar boven