Slachtoffers van fraude, oplichting, of seksuele misdrijven of personen die in hun omgeving een zelfdoding hebben meegemaakt zijn relatief vaak uit beeld bij de politie of hulpverlenende instanties. Jongeren vaker dan ouderen. Deze slachtoffers zetten minder vaak de stap naar hulp. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Slachtofferhulp Nederland.

Lees verder
Ga naar boven