Het Verwey-Jonker Instituut volgt Het Peutercollege sinds de start door middel van proces- en effectonderzoek. Deze rapportage gaat over het procesonderzoek. Het onderzoek laat zien dat de uitvoering afhankelijk is van verschillende factoren: tijd, personeel, samenwerking, ouders en groepssamenstelling.

Lees verder
Ga naar boven