Mind Young Academy, ontwikkeld door Diversion en MIND, heeft als doel bij te dragen aan vroegtijdige signalering en preventie van problemen met de psychische gezondheid. Om te weten in hoeverre de hoofddoelstelling en subdoelen van het lesprogramma worden behaald, hebben de projectontwikkelaars een onderzoek laten uitvoeren door het Verwey-Jonker Instituut, in samenwerking met zelfstandig onderzoeker Eva Klooster.

Lees verder
Ga naar boven