In opdracht van het Ministerie van BZK stelde RIGO een afwegingskader op waarmee gemeenten tot een onderbouwde keuze voor een instrument kunnen komen.

In het kort bevat de handreiking de volgende informatie:

  • Een overzicht van de bestaande instrumenten
  • Een procesbeschrijving die gemeenten kunnen volgen bij het keuzeproces
  • Met daarbij een inhoudelijk afwegingskader om tot een passend instrument te komen
Lees verder
Ga naar boven