Eerste resultaten van onderzoek door Sardes en Oberon.

Vanaf 1 augustus 2020 moeten gemeenten minimaal 960 uur aan voorschoolse educatie aanbieden voor doelgroeppeuters in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar. Dit zijn peuters die volgens gemeenten een steuntje in de rug kunnen gebruiken, vaak vanwege minder gunstige omstandigheden in de thuissituatie. Vanaf 1 augustus hebben deze kinderen recht op 960 uur voorschoolse educatie (16 uur per week), dit was 600 uur (10 uur per week).

Maar hoe ver zijn gemeenten en VE-aanbieders eigenlijk met de invoering van extra voorschoolse educatie (VE) voor doelgroeppeuters? Onderzoekers van Sardes en Oberon hebben in het najaar van 2019 een eerste representatieve meting gedaan, om te inventariseren hoe de implementatie van deze urenuitbreiding verloopt. Daarin keken zij naast de voortgang ook naar de vormgeving en de (on)bedoelde effecten van de invoering.

In het voorjaar van 2021 wordt een tweede meting van dit implementatieonderzoek verricht. 

Lees verder
Ga naar boven