Dit blijkt uit een analyse die door het CBS is uitgevoerd op basis van de Veiligheidsmonitor 2017. De Veiligheidsmonitor is een grootschalig, landelijk onderzoek naar slachtofferschap, leefbaarheid en veiligheidsbeleving dat gezamenlijk door het CBS en I&O Research wordt uitgevoerd. Voor deelname aan de Veiligheidsmonitor kunt u terecht op www.veiligheidsmonitor.nl

Lees verder
Ga naar boven