Oberon heeft (samen met het Kohnstamm Instituut) het kwalitatieve onderzoek over Passend onderwijs uitgevoerd dat de Inspectie heeft gebruikt voor het hoofdstuk ‘Kwetsbare leerlingen en studenten’. Ook onderzochten we de ontwikkeling van kwaliteitszorg in samenwerkingsverbanden. We zagen dat het lerend vermogen van de samenwerkingsverbanden toeneemt, maar dat het vergroten hiervan nog wel wenselijk is.

Lees verder
Ga naar boven